Varieties
Kalmia l. 'Carousel'
Kalmia l. 'Carousel'
(Mountain Laurel)
$75.00 - $125.00
Kalmia l. 'Elf'
Kalmia l. 'Elf'
(Dwarf Mountain Laurel)
$75.00
Kalmia l. 'Keepsake'
Kalmia l. 'Keepsake'
(Mountain Laurel)
$75.00 - $125.00
Kalmia l. 'Little Linda'
Kalmia l. 'Little Linda'
(Dwarf Mountain Laurel)
$50.00 - $125.00
Kalmia l. 'Nathan Hale'
Kalmia l. 'Nathan Hale'
(Mountain Laurel)
$75.00
Kalmia l. 'Olympic Fire'
Kalmia l. 'Olympic Fire'
(Mountain Laurel)
$65.00 - $125.00
Kalmia l. 'Raspberry Glow'
Kalmia l. 'Raspberry Glow'
(Mountain Laurel)
$125.00
Kalmia l. 'Sarah'
Kalmia l. 'Sarah'
(Mountain Laurel)
$75.00 - $125.00
Kalmia l. 'Snowdrift'
Kalmia l. 'Snowdrift'
(Mountain Laurel)
$75.00
Kalmia l. 'Tinkerbell'
Kalmia l. 'Tinkerbell'
(Mountain Laurel)
$75.00
Kalmia latifolia
Kalmia latifolia
(Mountain Laurel)
$550.00